2018-10-08 09:58Pressmeddelande

Världssyndagen 11 oktober – Optiker utan gränser vill samla in 90 000 glasögon inför resa till Bolivia

SmarteyesSmarteyes

Torsdagen 11 oktober uppmärksammas synhälsa runt om i världen under World Sight Day - Världssyndagen. 253 miljoner människor i världen har nedsatt syn och 89 procent av dem bor i låg- och medelinkomstländer. Glasögon är fortfarande det bästa hjälpmedlet för de flesta av dem. Synoptik uppmärksammar dagen genom att starta upp insamlingen av begagnade glasögon inför Optiker utan gränsers resa till Bolivia i vår. Målet är 90 000 insamlade glasögon.

– Enligt WHO går utvecklingen åt rätt håll men fortfarande finns otroligt många som behöver hjälp. Utan synhjälpmedel är det svårt att klara av studier, arbete och vardagsliv. Samtidigt beräknar vi att det finns nio miljoner oanvända glasögon i svenska hem*, som kan vara en avgörande skillnad i människors liv. Världssyndagen blir startskottet för det insamlingsarbete som ska ligga till grund för nästa hjälpresa till Bolivia och nu ber vi ödmjukt om svenska folkets hjälp att samla in glasögon till Optiker utan gränser, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik, som i samarbete med Vision for All gör årliga hjälpresor till länder där behovet är stort. Ett team av optiker och assistenter från Synoptik genomför synundersökningar och provar ut glasögon insamlade av svenska folket. Optiker utan gränser har tidigare åkt till bland annat Peru,Nicaragua och Guatemala. Sammanlagt har över 23 000 människor fått hjälp med synundersökningar och glasögon. Resan till Bolivia i slutet av mars 2019 blir den nionde resan.

Förutom insamlingen till Optiker utan gränser kommer alla synundersökningar som genomförs under Världssyndagen, den 11 oktober, göras utan kostnad i samtliga av Synoptiks 135 butiker runt om i Sverige.

Fakta om världens syn

  • 253 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn i världen. 89 procent av dem bor i låg- eller medelinkomstländer.
  • 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas.
  • Glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning.
  • Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.
  • Utvecklingen går åt rätt håll tack vare länders socioekonomiska utveckling, genom satsningar på hälsovård och ökad kunskap. Dock uppskattas antalet människor med nedsatt syn att tredubblas på grund av befolkningsökning och en åldrande befolkning.

Optiker utan gränser i siffror

  • Optiker utan gränser har under åren samlat in cirka 350 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt.
  • Totalt har Optiker utan gränser hjälpt cirka 23 000 medmänniskor att se bättre.
  • Av dem man hjälper är cirka 55 procent kvinnor. En majoritet har aldrig ägt ett par glasögon tidigare.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen till ett liv utan synfel. Arbetet görs i samarbete med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som projektleder arbetet på plats i landet. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som skänks till behövande när Optiker utan gränser en gång per år gör en hjälpresa. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. För mer information, www.synoptik.se

Länk till fakta från WHO om synfel runt om i världen
Länk till Optiker utan gränsers pressrum
Länk till websidan för World Sight Day

*Uppskattning utifrån att sju av tio glasögonbärare har minst ett par glasögon hemma som de inte längre använder, enligt Stora Synundersökningen, en kvantitativ webundersökning gjord i samarbete med Novus.

För mer information:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Rebecca Sinnerstedt, tfn: +46 (0)70-575 09 55, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz