2019-11-25 10:00Pressmeddelande

Synbesiktningen 2019: Bilister i Stockholm ser bättre än i Skåne, men sämre än i Göteborg

SmarteyesSmarteyes

Synbesiktningen 2019, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, visar att elva procent av bilisterna i Stockholms län kör med olaglig syn*. Det är samma siffra som riksgenomsnittet. Bilisterna i Stockholm ser dock bättre än dem i Skåne, där andelen med olaglig syn ligger på hela 13 procent. I Göteborg är motsvarande siffra sju procent. Trots den skrämmande statistiken från Synbesiktningen finns inga åtgärder för att främjabilisters synskärpa i Trafikverkets plan** för Nollvisionen.

Vid Synbesiktningen 2019, som genomfördes 17–20 oktober, svarade 2 083 bilister på attitydfrågor, varav 1 555 även testade sin syn. När resultaten mellan länen jämförs visar det sig att elva procent av bilisterna i Stockholms län, lika många som riksgenomsnittet, inte hade fått ta körkort med den synskärpa som de har idag. I Sverige krävs det endast ett syntest när man ansöker om lämplighetsintyg för att ta körkort, efter det behöver man aldrig kontrollera sin syn igen för att få köra i trafiken.

– Vi ser att det finns vissa skillnader mellan länen vad gäller synskärpan. Även om Stockholm ligger på riksgenomsnittet är elva procent en alldeles för hög andel. Det är mycket oroväckande att så många har en olaglig syn och trots det är ute i trafiken, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Synbesiktningen 2019 visar att nio av tio bilister i Stockholm vill införa lagstadgade synkontroller, i likhet med flertalet EU-länder, i samband med körkortsförnyelsen vart tionde år.

– Att se bra borde vara en förutsättning för att få sätta sig bakom ratten. Inte bara när man tar körkort utan så länge som man kör i trafik. Därför borde återkommande synkontroller även lagstadgas i Sverige. Synbesiktningen visar dessutom att nio av tio svenska bilister är för detta, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Bilister med olaglig* syn För lagstadgade synkontroller
Resultat på riksnivå 11% 90%
Skåne län 13% 89%
Stockholms län 11% 90%
Västra Götalands län 7% 88%

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2019

  • 90 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (93 % män, 86 % kvinnor).
  • 11 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.
  • 59 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 45 års ålder eller tidigare.
  • 82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

* Med olaglig synskärpa menas den gräns (minst 0,5 i synskärpa när du ser med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

** I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det innebär att antalet trafikdödade år 2020 inte får vara fler än 220. Etappmålet innebär en halvering av antalet dödade i trafiken från år 2007 till år 2020. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska minska med en fjärdedel under samma period. Läs mer om Trafikverkets åtgärdsplan för säker vägtrafik 2019-2022.

För mer information:Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22,
e-post: lfe@synoptik.se
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, tfn: +46 (0)70-687 03 66,
e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Linus Fransson Mörk, presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, tfn +46 (0)72-722 16 34,
e-post:linus.fransson.mork@perspective.se

Vad är Synbesiktningen?
Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under elva år har totalt över 26 000 syntester genomförts, 2019 svarade 2083 bilister på attitydfrågor och 1555 testade sin syn. Resultatet för 2019 års undersökning visar att 11procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik
Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen
I mer än 55 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Dessutom vill vi vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Med 100 stationer och cirka 550 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2018 omsatte företaget 647 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz